Pristup čitavom tržištu Europske Unije uz minimalnu investiciju i optimalnu logistiku.