Rad na području EU (npr. sektor građevine ili prijevoz robe)