Olakšan uvoz, povoljan prijevoz i smanjene dadžbine (bez plaćanja uvoznog PDV-a)