Brzo i uspješno pokretanje novog posla na teritoriju EU